Contact

Bkav bDoc

Tiêu chuẩn

Hệ thống Bkav eDoc được xây dựng theo tiêu chuẩn edXML do Bộ Thông tin và truyền thông ban hành và khuyến nghị. Tiêu chuẩn edXML giúp các hệ thống kết nối thông suốt và đảm bảo các quy định về pháp lý của luật phát Việt Nam.

Kết nối

Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 400 đơn vị thuộc nhiều tỉnh và các khối ngành nghề khác nhau liên thông văn bản qua Bkav eDoc. Danh sách chi tiết các đơn vị liên thông qua Hệ thống Bkav eDoc có thể xem chi tiết tại đây.

An toàn

Hệ thống tuân thủ các đầy đủ các nguyên tác trong việc đảm bảo an toàn thông tin. Việc gửi nhận văn bản thông qua hệ thống Bkav eDoc được mã hóa, lưu trữ nhằm đảm bảo tính an toàn cao nhất cho thông tin văn bản cũng như thông tin riêng của khách hàng.